SUMBER RUJUKAN

Maklumat lanjut boleh diperolehi daripada bahan-bahan yang tersenarai di bawah :

- Tan, Cecilia.(1996) Penang. Singapore: Times Edition (KPP915.95113 PEN)

- Tan, Cecilia.(1996) Penang Vol 2. Singapore. Times Edition(KPP915.95113 PEN)

- Abdul Halim Nasir. (1990). Kota-kota Melayu KualaLumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. (KKM 722.4089992 ABD)

- Badriyah Haji Salleh. (Eds.). (1997). Perkembangan pengaruh Islam di Pulau Pinang. Pulau Pinang: Jabatan Agama Islam. (KKM 297.09595113 PER)

- Ghazali Ngah Azia. (1997). Francis Light: Pulau Pinang. Petaling Jaya: Oscar Book International.  (KPP 959.5113 GHA)

- Malaysia's 13 wonders: innocence personified. (Electronic resource). (2000). Kuala Lumpur: Grand Brilliance Sdn. Bhd. (KKM 959.5053 MAL)

- Zulkifli Hanafi. (1999). Reka bentuk bangunan dalam iklim panas dan lembap di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.(KKM 690.0913 ZUL)

- Ching, Francis D.K. (Eds.). (1991). Lakaran Binaan Bangunan. New York: Nurin Enterprise. (KKM 692.2 CHI)

- Mahyuddin Ramli. (1991). Kaedah binaan. Pulau Pinang : Penerbit Universiti Sains Malaysia. (KKM 692.3 MAH)

- Abdul Hakim Mohammed. (1991). Teknologi penyenggaraan bangunan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (KKM 690.24 ABD)

- ABDUL Halim Nasir. (1991). Kota-kota Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka. (KKM 722.4089992 ABD)