SUMBER RUJUKAN

Maklumat lanjut boleh diperolehi daripada bahan-bahan yang tersenarai di bawah :

- Yayasan Kesenian Perak. http://www.rumahykp.org.my/

- Mohd. Ghouse Nasuruddin. (1992). The Malay Traditional Music. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. (KPP 781.62992 MOH)

- Mohd. Ghouse Nasuruddin. (1995). The Malay Dance. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. (KPP 793.319595 MOH)

- Tan Sooi Beng, Patricia Matusky . (1999). Pengantar Muzik Malaysia , Buku II. Pulau Pinang. The Asian Centre. (KPP 784.19595 TAN)

- Mohd. Ghouse Nasuruddin . (1994). Tarian Melayu. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka (KPP 793.319595 MOH)

- Patricia, Matusky, Tan Sooi Beng (1997). Muzik Malaysia: Tradis Klasik, Rakyat dan Sinkretik. Penang. The Asian Centre. (KPP 780.9595 MAT)

- Ghee, Tan Choon. Retrospective 1957-2000. Penang Art Gallery.

- Norhayati Abu Bakar. (1995). Kesenian Tradisional. Kuala Lumpur: Pustaka Cita Tinggi. (KKM 700 NOR)

- Courtney, Richard. (1991). Lakon,Drama dan pemikiran : latar belakang intelektual drama dalam pendidikan (Rahmah Bujang, Trans.). Kuala Lumpur:
  Dewan Bahasa dan Pustaka. (KKM 809.2 COU)

- Norhayati Abu Bakar. (1995). Tarian : Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Cita Tinggi. (KKM 792.62 NOR)

- Shahnil Asmar Saaid. (1995). Kesenian dan hiburan tradisional. Petaling Jaya: Penerbit Prisma. (KKM 792.09595 SHA)

- Asmad. (1991). Kesenian tari. Melaka: Associated Educational Distributors. (KKM 792.62 ASM)

- Mohamad Nazri Ahmad. (1998). Boria dan marhaban. Klang : Pustaka Mawar. (KPP 790.09595 MOH)

- Mohd. Amin Arshad (1993). Boria : dulu dan sekarang. Kuala Lumpur: Mastika. (KPP 782.8109595113 MOH)

- Rahmah Bujang. (1997). Boria: a form of Malay theatre. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies. (KPP 782.8109595113 RAH)

- Tan, Sooi Beng. (1993). Bangsawan a social and stylistic history of popular Malay opera. Singapore: OUP. (KKM 782.1095951 TAN)

- Jasiman Ahmad. (2001). Persembahan tradisional. Kuala Lumpur: Jade Green Publication. (KKM 791.09595 JAS)

- Zabri Zakaria.(2005).  Persembahan tradisional. Petaling Jaya: Sejati Books. (KKM 791.09595 ZAB)

- Mohd Bashri Ali Anas, Mohamad Fahmi Che Mit (Eds.). (2000). Sejarah dan perkembangan Boria Pulau Pinang.
  Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Pulau Pinang. (KPP 782.8109595113 SEJ)

- Aripin Said. (2004). Nyanyian rakyat khazanah bangsa yang hilang. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia.
  (KKM 781.629923 ARI)

- Mohd. Ghouse Nasuruddin (1998). Muzik Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (KPP 781.629923 MOH)

- Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. (2000). ALAT muzik tradisional : daya dan bunyi. Kuala Lumpur:
  Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. (KKM 784.1909595 ALA)

- Umi Abdullah.(Eds). (2003). Makyung. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan Malaysia. (KKM 792.609595 MAK)

- Azizi Hj Abdullah. (1993). Menukang cerita dalam boria : satu pandangan singkat. Pulau Pinang: Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Pulau Pinang.
  (KPP 782.09595113 AZI)

- Umi Abdullah.(Eds). (2003). Boria. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia. (KKM 782.09595113 BOR)

- Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Pulau Pinang. (1993). Konvensyen boria '93 Pulau Pinang, 5 Disember 1993. Pulau Pinang:
  Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Negeri Pulau Pinang.

- Rahmah Bujang. (1999). Seni persembahan bangsawan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (KKM 792.509595 RAH)

- Tan, Sooi Beng. (1993). Bangsawan a social and stylistic history of popular Malay opera. Singapore: OUP. (KKM 782.1095951 TAN)

- Jasiman Ahmad. (2001). Persembahan tradisional. Kuala Lumpur: Jade Green Publication. (KKM 791.09595 JAS)

- Zabri Zakaria.(2005).  Persembahan tradisional. Petaling Jaya: Sejati Books. (KKM 791.09595 ZAB)

- Mohd Bashri Ali Anas, Mohamad Fahmi Che Mit (Eds.). (2000). Sejarah dan perkembangan Boria Pulau Pinang.  
  Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Pulau Pinang. (KPP 782.8109595113 SEJ)

- Aripin Said. (2004). Nyanyian rakyat khazanah bangsa yang hilang. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia.
  (KKM 781.629923 ARI)

- Mohd. Ghouse Nasuruddin (1998). Muzik Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (KPP 781.629923 MOH)

- Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. (2000). ALAT muzik tradisional : daya dan bunyi. Kuala Lumpur:
  Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. (KKM 784.1909595 ALA)

- Umi Abdullah.(Eds). (2003). Makyung. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan Malaysia. (KKM 792.609595 MAK)

- Azizi Hj Abdullah. (1993). Menukang cerita dalam boria : satu pandangan singkat. Pulau Pinang: Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Pulau Pinang.
  (KPP 782.09595113 AZI)

- Umi Abdullah.(Eds). (2003). Boria. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia. (KKM 782.09595113 BOR)

- Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Pulau Pinang. (1993). Konvensyen boria '93 Pulau Pinang, 5 Disember 1993. Pulau Pinang:
  Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Negeri Pulau Pinang.

- Rahmah Bujang. (1999). Seni persembahan bangsawan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (KKM 792.509595 RAH)