KOLEKSI SUMBER RUJUKAN

Maklumat lanjut boleh diperolehi daripada bahan-bahan yang tersenarai di bawah :

- Berbar, H. (2004). Journey through Penang: a pictorial guide to the pearl of the orient. Shah Alam: Federal Publication.  (KPP 915.95113 BER)

- Warin, Cassandra. (2003). In Penang. Penang: Citizan Of Planet. (KPP 915.95113 WAR)

- Hamidah Husain. (1995). Pakaian dan perhiasan tradisional. Petaling Jaya: Penerbit Prisma. (KKM 391.09595 HAM)

- Jayanthi. (2000). Pakaian. Petaling Jaya: Pustaka Murni. (KKM 391 JAY)

- Raihan Ahmad. (2005). Perkembangan pakaian. Petaling Jaya: Sejati Books. (KKM 929.709595 RAI)

- Norwani Mohd Nawawi. (2002). Songket Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (KKM 746.14 NOR)

- Safiullah Kn. (2003). The songket weaver. Shah Alam: Cerdik Publications Sdn.Bhd. (KPP 428.6 SAF)

- Arney, Sarah. (1997). Malaysian Batik creating new traditions. Kuala Lumpur : Kraftangan Malaysia. (KKM 746.662048 ARN)

- Malaysian batik pareos. (1998). Kuala Lumpur: Kraftangan Malaysia. (KKM 746.66209595 MAL)

- Stephens, Faridah. (2004). Batik Guild Magazine. Selangor: Batik Guild Sdn Bhd. (KKM 746.6 STE)

- Jasman Ahmad. (1996). Batik. Petaling Jaya: Pinang. (KKM 746.6 JAS)

- Malaysian batik scarves 2. (1995). Kuala Lumpur: Kraftangan Malaysia. (KKM 746.66209595 MAL)

- Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. (1995). Cadangan susun atur bengkel dan aliran pembuatan bidang tenunan (songket). Kuala Lumpur:
  Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. (KKM 746.42 MAL)

- Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. (2002). Motif-motif etnik Malaysia. Kuala Lumpur: Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia.
  (KKM745.449595 MOT)

- Noraisha Aini (1997). Seni Sulaman. Kuala Lumpur: Pustaka Warisan. (KKM746.44 NOO)

- Glosori budaya Malaysia: corak dan motif. (1995). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.  (KKM 745.403. GLO)

Hit: 724