KOLEKSI SUMBER RUJUKAN

Maklumat lanjut boleh diperolehi daripada bahan-bahan yang tersenarai di bawah :

Fong, C.T. (1991). Penang: view across the cannel. Kuala Lumpur: Country Heights Publishing House Sdn Bhd.  (KPP 915.95104 FON)

"OOH! Penang". (2003). Penang: Pictorial works.(KPP 915.951 OOH)

Khoo Salma Nasution. (1998). PENANG :  Complete visitor handbook. Penang : Code Design. (KPP 915.95104 PEN)

Aziz Deraman. (1994). Permainan tradisi orang Melayu. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. (KKM 790.09595 AZI)

Shahnil Asmar Saaid. (1995). Permainan tradisional. Petaling Jaya: Penerbit Prisma. (KKM 796.109595 SHA

Salleh Hamzah. (1991). Permainan asli. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn. Bhd. (394.309595 SAL)

Jasiman Ahmad (2004). Permainan rakyat. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise. (394.309595 JAS)

Zabri Zakaria. (2005). Permainan rakyat. Petaling Jaya: Sejati Books. (796.109595 ZAB)

Rosnah Din. (Eds.). (2003). CONGKAK tanah, laga kuda, tangkap buaya : Pulau Pinang. Petaling Jaya: Pustaka Murni.  (KPP 796.109595 CON)

Rosnah Din. (Eds.). (2003). SEPAK bulu ayam, bola awal, telaga buruk : Perak. Petaling Jaya: Pustaka Murni. (KKM 796.109595 SEP)

Rosnah Din. (Eds.). (2003). CATUR Melayu, gasing, tuju, lontar tin : Selangor. Petaling Jaya: Pustaka Murni (KKM 796.109595 CAT)

Sidorenko, Erguei. (1998). Senaman kecergasan fizikal. Kuala Lumpur: Syarikat First Agency Publishing(M)Sdn.Bhd. (KKM 613.7 SID)

Teh Hooi Bin. (2004). Tradisi dan kebudayan Malaysia. Selangor: Brght Publication. (KKM959.5005 THE)

Dewan Bahasa dan Pustaka.(1995).  Permainan Tradisional: Gasing & Wau. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (KKM 769.03 GLO)

Ensiklopedia Malaysiana. (1996). Kuala Lumpur: Anzagain Sdn Bhd. (KPP 039.992309595)

Dewan Bahasa dan Pustaka. (1996). Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

collage 2016 10 24 1